Bodø Havn frifinnes

04/04/2017
Skrevet av:
Tommy Novik

Tirsdag frifunnet Lagmansretten Bodø Havn KF på samtlige punkter i saken som Hurtigruten reiste mot havna og nå kan saken havne i Høyesterett.

Styreleder i Bodø Havn KF, Adelheid Kristiansen sier i en pressemelding at de er godt fornøyd med dommen, og det er nå bragt på det rene at Bodø Havn ikke har gjort noe ulovlig, hverken i forhold til prising eller samarbeid med andre havner.

– Lagmannsretten har etter vårt syn gjort en grundig gjennomgang og vurdering av saken. Vi kommer tilbake med flere kommentarer når vi har fått gjennomgått dommen som er på hele 41 sider, sier Kristiansen.

Mye taler for at dommen blir forsøkt prøvd for Høyesterett. Den er ikke bare viktig for Hurtigruten, men for hele sjøfarten. Prinsippet i saken handler om hva det er sjøfarten skal betale for, og det er vi nødt til å ta videre. Vi skal lese godt over dommen, men som sagt taler mye for en anke, sier hun til Bodø NU.

Kommentarer