Én trafikkdrept i mars

03/04/2017
Skrevet av:
Tommy Novik

Det skjedde én dødsulykke på nordnorske veger i forrige måned. Ulykken skjedde på E8 ved Leirbakken i Tromsø.

En mann på 83 år omkom i en kollisjon mellom to personbiler. Mannen var fører av den ene av bilene. Dette var for øvrig den første dødsulykken i trafikken i Troms i år.

Status for 2017 er dermed at tre personer har mistet livet i trafikken i Nord-Norge hittil i år. Det er én færre enn på samme tid i fjor. I gjennomsnitt de 5 siste årene har mellom 5 og 6 personer mistet livet som følge av trafikkulykker i løpet av perioden januar til og med mars.

Fylkesvis fordeling av de omkomne i årets tre første måneder er vist nedenfor sammenstilt med tilsvarende tall for de seneste årene.

Kommentarer