Lite arbeidsledighet

30/06/2017
Skrevet av:
Benjamin Solås

I juni 2017 er det 2 526 helt ledige i Nordland, dette er 551 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. En reduksjon på 18 prosent.

Dette er den største ledighetsnedgangen i landet. I Norge sett under ett er ledigheten lavere enn i samme periode i fjor.

– Ledigheten i Nordland er i juni 2017 lavere enn i fjor på samme tid. Det er nedgang både blant kvinner (-170) og menn (-381). Vi ser økt sysselsetting innen de fleste bransjer. Antall langtidsledige i Nordland fortsetter å gå ned (-137), og denne nedgangen viser at det er gode muligheter for de ledige i arbeidsmarkedet i Nordland, sier fylkesdirektør Cathrine Stavnes ved NAV Nordland i en pressemelding.

Det er 113 flere personer som deltar på arbeidsmarkedstiltak i Nordland sammenlignet med samme tid i fjor.

I landet sett under ett har antall helt ledige gått ned med 9 483 personer fra juni i fjor. Totalt for landet er det nå registrert 71 482 helt ledige, noe som tilsvarer 2,6 prosent av arbeidsstyrken.

 

Fysisk Arbeid verstingene

I Nordland finner vi nå flest ledige med bakgrunn fra industriarbeid (387), butikk/salgsarbeid (303), bygg og anlegg (264). Størst prosentvis ledighetsnedgang fra juni i fjor finner vi innenfor bygg og anlegg, der det nå er 95 færre helt ledige. Dette tilsvarer en ledighetsnedgang på 26 prosent.

I juni er det totalt 990 helt arbeidsledige kvinner, en ledighetsprosent på 1,7. Dette er 170 færre personer enn i fjor. I juni er det totalt 1 536 helt arbeidsledige menn som gir en ledighetsprosent på 2,3. Det er en nedgang på 381 personer sammenlignet med samme måned i fjor.

 

Lokasjon og alder

Ved utgangen av juni er det 0,8 prosent arbeidsledighet i Vega og Grane. Det er lavest i fylket.

Høyest ledighet finner vi i Lødingen med 4,9 prosent ledighet. Herøy har 4,1 prosent og Moskenes har 3,6 prosent helt ledige. I de større bykommunene har Bodø en ledighet på 1,7 prosent, Rana 1,7 prosent og Narvik 2,5 prosent.

De aldersgruppene som har høyest ledighet i prosent av arbeidsstyrken er aldersgruppen 20-24 med 3,4 prosent og 25-29 år med ledighet på 3,2 prosent. Deretter følger aldersgruppen 30-39 år med 2,9 prosent ledighet. Blant de yngste (19 år og under) er ledigheten på 1,0 prosent, men her er arbeidsstyrken forholdsvis liten.

Kommentarer