Hva skal barnet hete?

01/08/2017
Skrevet av:
Tommy Novik

Mange foreldre opplever at det er vanskelig å velge navn til barna sine – og noen ganger kan det gå både uker og måneder før ting faller på plass. Trodde du staten gir navn til barnet ditt hvis du ikke har funnet det selv?

Svaret er nei.

Dersom foreldrene ikke har sendt inn melding om navnet i løpet av seks måneder, blir barnet automatisk tildelt mors ettermnavn. Fornavn har imidlertid ikke staten juridisk adgang til å dele ut, kan Skatteetaten infomere.

Medierådgiver i Skatteetaten, Ernst Larsen sier til Din Side at barnet føres opp med mors etternavn og henholdsvig «gutt» eller «pike» som fornavn så lenge fornavn ikke er valgt.

«Er fornavn og eventuelt mellomnavn ikke valgt senest når barnet fyller 6 måneder, jf. navneloven § 2 første ledd, må folkeregistermyndigheten vende seg til den/de som har foreldreansvaret for å få brakt navnevalget i orden», heter det i lovverket.

Foreldre som venter for lenge med å velge navn, risikerer i ytterste konsekvens å få en bot, ettersom det er straffbart å ikke melde inn navn.

Kommentarer