Menn gjør mer husarbeid

20/10/2017
Skrevet av:
Benjamin Solås

I gamle dager var det å vaske og gjøre husarbeid en skikkelig kvinnejobb. I dag er det litt mere likestilt, hvertfall hvis vi skal tro mennene, kvinnene på den andre siden mener fortsatt de er dominerende når det kommer til hjemmevask.

25 prosent av norske menn hevder de er den i familien som gjør mest husarbeid på hjemmebane.

Det er en formidabel økning fra 2009, da bare 8 prosent av mennene svarte det samme, skriver Dagsavisen. Tallene er hentet fra YS’ Arbeidslivsbarometer 2017, som legges fram onsdag.

 

Kvinner uenig

Det mest interessante er kanskje at mennenes virkelighetsoppfatning ikke deles av den andre parten i husstanden.
Bare 2,8 prosent av kvinnene svarer nemlig at de mener partneren gjør mest. I stedet hevder 59 prosent av kvinnene at det er de som har hovedtyngden av husarbeidet.

YS-leder Jorunn Berland tror noe av forklaringen kan være at kvinnene jobber mer i det stille.

– Jentene bare gjør det, de roper ikke om at de gjør det, og dermed blir det kanskje ikke lagt på vektskålen. Mennene lager kanskje mer oppstyr rundt det de gjør. Og så tror jeg at jenter er flinke til å gi menn ros når de gjør husarbeid, mens menn i større grad tar for gitt det kvinner gjør. Vi kvinner må bli tydeligere til å synliggjøre at vi faktisk har gjort noe, sier Berland til Dagsavisen.

Kilde: P4

Kommentarer